Projekto "Together for Dialogue" veiklos
2023 m. Kovo 9 d.
Erasmus+ projektas "Together for Dialogue" toliau tęsia savo veiklas. Šiuo metu, mūsų komanda yra konsultacijų ir pilietinių kompetencijų vertinimo išbandymų stadijoje. We believe that young people should participate in any product which is eventually going to serve their needs! 🎯 Ilgalaikio projekto "Kartu dialogui #Erasmus+" tikslas – gerinti pilietinio dalyvavimo ir jaunimo bei sprendimus priimančių asmenų dialogo kokybę, kuriant ir taikant inovatyvią situacijos vertinimo metodiką bei priemones, įgyvendinant individualizuotas paramos formas, orientuotas į pagrindinių kompetencijų ugdymą. Būsimi šio projekto intelektiniai produktai yra 🧩 kompetencijų vertinimo priemonė, 🧩 internetinis vadovas, 🧩 pagalbinė medžiaga.
#Erasmus #2gether4dialogue #CivicCompetencies