MOKYMAI APIE SKATIMENINE KOMUNIKACIJA ITALIJOJE
2023 m. Vasario 20 d.
Projektas "MIPAS" dalijasi įspūdingoje Sardinijos saloje, Italijoje, vasario 7-14 d. vykusių fotografijos ir skaitmeninės komunikacijos įgūdžių, susijusių su socialine žiniasklaida, mokymo kursų pasiekimais. 5 dalyviai iš Lietuvos, patyrė 6 dienų trukmės neformaliojo mokymosi nuotykį organizacijoje "MINE VAGANTI", kurio metu vyko komandos formavimo užsiėmimai; istorijų pasakojimo įgudžio gyvai ir internete lavinimas; pagrindinės kompetencijos apie fotografijos technikas, socialinę žiniasklaidą ir skaitmeninę komunikaciją ūgdymas; tradicinės žiniasklaidos ir socialinės žiniasklaidos raštingumą; vaizdo įrašų ir jo turinio kūrimas. Per šiuos mokymus dalyvavę asmenys turėjo galimybę ne tik patobulinti savo bendravimo skaitmeninėje srityje įgūdžius, išmokti skatinti įtrauktį pasitelkiant pasakojimo priemones ir tapti geresniais mentoriais, bet ir susipažinti su gražiosios Sardinijos salos Italijoje kultūriniu ir tarptautiniu aspektu. Konkretūs pasiekti tikslai - geresnės kompetencijos susijusios su įtraukiančia socialine komunikacija, pasitelkiant novatoriškas strategijas socialinėje žiniasklaidoje, ir socialinės įtraukties skatinimas tarptautiniu lygmeniu pasitelkiant fotografijos ir pasakojimo kompetencijas. Dėkojame Mine Vaganti už svetingumą ir Europos Sąjungos Erasmus+ programai už suteikta projekto "MIPAS" finansavimą.
#MIPAS #Erasmusplus #Aktyvistai #MINEVAGANTI