PRANCŪZIJOJE ĮGYVENDINTA NVO DARBO STEBĖJIMO VEIKLA
2022 m. Gruodžio 27 d.
Projektas "Migrants Inclusion and Photography for Digital Storytelling (MIPAS)" tęsia savo progresą - užbaigta darbo stebėjimo veikla, kurią surengė partneriai "High on Life" iš Prancūzijos. 2023 Gruodžio 3 - 16 dienomis "Aktyvistai" turėjo galimybę sustiprinti savo tarptautinį NVO tinklą, išsiusdami du savo darbuotojus į 14-os dienų mokymosi darbo vietoje programą Prancūzijoje. Mobilumo metu dalyviai keitėsi žiniomis / gerąja patirtimi aplankydami įvairias vietines NVO bei Universitetus, įgijo projektų rengimo įgūdžių ir bendrą supratimą apie "Erasmus plius" programos mechanizmus, kūrė partnerystės schemas ir 2 originalius bendradarbiavimo projektinius pasiūlymus suaugusiųjų srityje (strateginės partnerystės) su priimančiąja organizacija. Šioje projekto dalyje daugiausia dėmesio buvo skiriama atspariam suaugusiųjų švietimo srities NVO (turinčių ankstesnės patirties skatinant tolerancijos kultūrą) tinklui sukurti, bei įvertinti ir sustiprinti migrantų vaidmenį Europoje, atveriantį duris tolesniam organizacijų bendradarbiavimui pateikus dvi bendras projekto paraiškas. Dėkojame partneriams "High on Life" už visą mentorystę ir paramą, suteiktą mobilumo metu, ir Europos Sąjungos Erasmus+ programai už projekto "MIPAS" finansavimą.
#MIPAS #Erasmusplus #Aktyvistai #HighOnLife