STARTUOJA NAUJO POBŪDŽIO PROJEKTAS APIE ITRAUKTĮ
BALANDZIO 29D. 2022
"Migrants Inclusion and Photography for Digital Storytelling (MIPAS)" - naujas KA122 projektas, kurį Asociacija Aktyvistai įgyvendins kartu su partneriais High on Life iš Prancūzijos ir NVO MINE VAGANTI iš Italijos, siekdami pagerinti darbuotojų skaitmeninio bendravimo įgūdžius ir skatinti migrantų socialinę įtrauktį pasitelkiant neformaliojo ugdymo metodiką kartu su priemonėmis kaip fotografija ir pasakojimu pagrįsta komunikacija. Partnerystė sieks šių tikslų: Stiprinti ir plėtoti organizacijų darbuotojų kompetencijas, susijusias su socialine komunikacija, tiksliai išnagrinėjant dabartines ir inovacines komunikacijos strategijas, įgyvendinamas socialinės žiniasklaidos platformose; skatinti socialinę įtrauktį tarptautiniu lygmeniu, pasitelkiant fotografijos ir pasakojimo kompetencijas, įtraukiant vietinio ir regioninio lygmens auditoriją, gyvenančią miestų teritorijose; sukurti stiprų tinklą tarp NVO suaugusiųjų švietimo srityje, turinčių patirties skatinant tolerancijos kultūrą ir rengiant naują migrantų vaidmens Europoje įvertinimą. Šių tikslų bus siekiama vykdant tokias veiklas kaip mokymo kursai Italijoje, kurti naujoviškoms skaitmeninės komunikacijos ir fotografijos priemonėms, ir darbo stebėjimo mobilumas Prancūzijoje, skirtas keistis žiniomis ir gerąja patirtimi, kurti partnerystės schemas ir bendrų projektų pasiūlymus. Projektą "MIPAS" dalinai finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus+ programą.
#MIPAS #Erasmusplus #Aktyvistai #MINEVAGANTI #Highonlife